Meer over yoga

Het woord yoga komt van het Sanskriet woord yuj, wat juk, oftwel balans betekent.
Er zijn verschillende vormen van yoga, de meest bekende zijn: Njana yoga (geestelijke ontwikkeling), Bhakti yoga (toewijding en devotie), Karma yoga (onbaatzuchtig werk) en
Hatha yoga (lichaamsoefeningen).

Hatha yoga is in het Westen het meest bekend, en het is de meest lichamelijke van alle yoga-vormen. Ha-Tha betekent Zon-Maan. Als je hatha yoga doet, neem je bepaalde houdingen aan (asana\’s) en je doet ademoefeningen (pranayama). Deze zijn bedoeld om naast een goede doorstroming in het lichaam, balans te vinden in lichaam en geest entussen lichaam en geest. Het lichaamsbewustzijn wordt hierdoor vergroot. Je komt tot rust en kunt het contact met jezelf herstellen. Hierdoor reageer je eerder op signalen die het lichaam je aanreikt.

Door tijd voor jezelf te nemen word je je bewust van hoe je je leven inricht. Je wordt je ook eerder bewust of datgene wat je wilt in overeenstemming is met wat je doet. Juist door de yoga regelmatig te beoefenen, wordt je lichaam soepeler en kan de energie makkelijker doorstromen. Je vitaliteit neemt toe en het maakt je alert, waardoor je minder snel uit balans raakt en je sneller herstelt als je toch uit balans bent geraakt.

Hatha-yoga heeft vele verschijningsvormen, om maar enkele te noemen: Iyengar-yoga, Kundalini-yoga, Saswitha-yoga, Power-yoga, Bikram-yoga en Kashmir-yoga.
In iedere vorm wordt het accent anders gelegd en zo kan de leerling de manier van Hatha-yoga kiezen die het meest bij hem of haar past.

Kashmiryoga oftewel mindfulness-yoga

Kashmiryoga is een vorm van hatha yoga en heet zo, omdat hij is ontstaan in de deelstaat Kashmir in India. Het oudst bekende boek over deze vorm van yoga is ongeveer duizend jaar oud, maar de Kashmiryoga zelf is veel ouder.

Kashmiryoga is een meditatieve vorm van hatha-yoga, gebaseerd op de Advaita Vedanta (Vedanta: heilige geschriften).
A-dvaita betekent niet-tweeheid, oftewel non-dualiteit. Door deze vorm van yoga wordt het eenheidsbewustzijn wakker gemaakt en je komt in contact met je ware natuur.
Bij de meeste andere vormen van Hatha yoga, ben je bezig bent met het streven naar het zo goed mogelijk doen van de oefeningen. Bij Kashmiryoga ben je niet aan het streven, maar alleen aanwezig in het hier en nu. Het is een vorm van yoga waarbij je gaat ervaren wat er is. Er is geen doel, alleen maar zijn.
Een andere naam voor Kashmiryoga is Tantrische Yoga. Het tantrische aspekt verwijst naar de aandacht waarmee je de oefeningen doet en de nadruk op het aanwezig zijn in het hier en nu.
Degenen die bekend zijn met mindfulness noemen het daarom ook “mindfulnessyoga”.
In Kashmir wordt deze tantrische yoga nog steeds beoefend als weg naar zelfrealisatie.
Deze vorm van yoga is naar het Westen gebracht door Jean Klein, een van de weinige westerlingen die zelfrealisatie heeft bereikt.

Wat geeft mindfulness-yoga/kashmiryoga?

Door het beoefenen van deze vorm van yoga wordt het stil in je hoofd. Je gaat meer waarnemen en voelt daardoor meer afstand tot je emoties. Op deze manier helpt het je te accepteren wat is. Het geeft je energie en een gevoel van balans en het geeft een diepe ontspanning. Doordat je in het hier en nu blijft kom je in contact met je ware natuur.
Uiteindelijk is deze vorm van yoga een weg naar zelf-realisatie.

Tijdens de yogales gebruiken we de klassieke Hatha yoga houdingen (asana’s). Om in het gevoel van hier en nu te blijven, worden ze gecombineerd met tastsuggesties en soms ook speciale ademsuggesties. Je voert de asana’s uit met bewuste aandacht. Door de asana’s langzaam uit te voeren, met onze aandacht bij het tastgevoel, wordt het energielichaam, ook wel pranisch lichaam genoemd, wakker gemaakt. Als je tast, kun je niet denken. We worden daarom uitgenodigd om steeds weer terug te gaan naar het ervaren van wat er is, door middel van het tasten.

Tasten is niet hetzelfde als voelen: tasten is actief, voelen is passief.  als je echt je aandacht in je voeten op de grond hebt, of in het brede gevoel van je bekken, kun je niet in je denkhoofd blijven. En daardoor wordt het stil. Om het verschil tussen voelen en tasten te begrijpen: denk eens aan het verschil tussen horen (passief) en luisteren (actief), en het verschil tussen zien en kijken.

Belangrijk bij de Kashmiryoga is ook het ervaren van ruimte. Ruimte in onszelf en de ruimte om ons heen.
Door het ervaren van innerlijke en uiterlijke ruimte ontstaat tevens de mogelijkheid tot verandering, zonder dat dit een vooropgezet doel is geweest. De verandering komt dan vanzelf.

En juist door met onze aandacht via het tastgevoel in ons lichaam te blijven kan bij de eindontspanning het lichaamsgevoel helemaal wegvallen.

Uiteindelijk komen we hierdoor steeds meer in de rol van toeschouwer en kunnen we steeds dieper ontspannen in wat en hoe we zijn. Dit geeft acceptatie en ontspanning en een onpersoonlijke beleving op een diep nivo.

Comments